logo
Artykuły pdf zgłoszone na konferencję
„ Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne 2013 ”

PDF Anita BIAŁKOWSKA, Mohamed BAKAR, Marta LENARTOWICZ – Poliuretany kondensacyjne z odcieków glicerynowych powstałych przy produkcji biodiesla jako modyfikatory nanokompozytów epoksydowych
PDF Elżbieta BOCIĄGA, Paweł PALUTKIEWICZ – Wtryskiwanie mikroporujące
PDF Elżbieta BOCIĄGA, Damian SZYMAŃSKI – Charakterystyka wyprasek wytwarzanych w różnych warunkach wtryskiwania kaskadowego
PDF Anna BRZOZOWSKA-STANUCH, Stanisław RABIEJ, Marek MAŚLANKA, Marian SUCHOŃ – Wpływ regranulatu na wybrane właściwości fizykochemiczne w mieszaninie poliamidu 6 wzmocnionego włóknem szklanym
PDF Leszek A. DOBRZAŃSKI, Rafał HONYSZ – Wirtualne symulacje rzeczywistego sprzętu badawczego jako przykład zastosowania wirtualnej rzeczywistości w inżynierii materiałowej
PDF Ryszard GĄSIOROWSKI, Szymon ROJEWSKI, Dorota WESOŁEK, Hieronim MACIEJEWSKI, Krzysztof BUJNOWICZ – Wpływ modyfikacji napełniacza lignocelulozowego związkami krzemu na palność i adhezję z polimerową matrycą kompozytu
PDF Weronika GIEPARDA, Dorota WESOŁEK, Szymon ROJEWSKI – Flammability properties of textiles coated with nanocomposites
PDF Adam GNATOWSKI, Dominik GRZESICZAK, Mateusz CHYRA, Patryk JAGUSIAK – Właściwości użytkowe i struktura poliacetalu z dodatkiem piasku kwarcowego po procesie wygrzewania
PDF Ewa JUSKOWIAK, Agnieszka MAŁDACHOWSKA, Maciej PANEK – Emisja akustyczna kompozytowych płyt przekładkowych podczas trójpunktowego zginania
PDF Marcin KOSTRZEWA, Mohamed BAKAR, Zbigniew PAWELEC, Jowita SZYMAŃSKA – Właściwości mechaniczne i triboelektryczne nanokompozytów na bazie żywicy epoksydowej zmodyfikowanej glinokrzemianami warstwowymi
PDF Danuta KOTNAROWSKA, Michał PRZERWA – Własności powłok epoksydowych starzonych w naturalnych warunkach klimatycznych
PDF Wojciech KUCHARCZYK, Paweł PRZYBYŁEK, Tadeusz A. OPARA – Kompozyty polimerowe jako osłony cieplne rejestratorów lotniczych
PDF Izabela LISZKA, Mirosław BOCIAN, Janusz KUROWSKI – Analiza modalna skrzypiec kompozytowych z mechanizmem regulowanej duszy
PDF Rafał MALINOWSKI, Sebastian RICHERT – Kompozyty polilaktydowe z włóknami szklanymi
PDF Marcin NABRDALIK, Michał SOBOCIŃSKI – Wytrzymałość kontaktowa elementów polietylenowych endoprotez stawu biodrowego i kolanowego
PDF A.J. NOWAK, L.A. DOBRZAŃSKI, R. RYBCZYŃSKI, R. MECH – Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania wewnątrzustrojowej protezy przełyku
PDF Paweł PALUTKIEWICZ, Adam GNATOWSKI, Justyna POLICIŃSKA – Badanie wybranych właściwości i struktury transparentnego ABS z dodatkiem poroforu i piasku kwarcowego
PDF Ryszard PILAWKA, Krzysztof GORĄCY – Nowe materiały na prepregi przechowywane w temperaturze pokojowej
PDF Ryszard PILAWKA, Honorata MĄKA, Krzysztof GORĄCY, Adam SZULKOWSKI, Maciek DZIADUŚ – Wpływ zawartości 1-butyloimidazolu na proces sieciowania kompozycji epoksydowych
PDF Kazimierz PISZCZEK, Krzysztof LEWANDOWSKI, Katarzyna SKÓRCZEWSKA, Weronika DZIKOWSKA, Jacek MIROWSKI – Ocena wybranych właściwości kompozytów polietyenowych z włóknem bazaltowym
PDF Katarzyna SKÓRCZEWSKA, Krzysztof LEWANDOWSKI, Jolanta TOMASZEWSKA, Kazimierz PISZCZEK, Weronika DZIKOWSKA – Określenie właściwości termicznych kompozytów polietylenowych z rozdrobnionym włóknem bazaltowym
PDF Stanisław WESOŁOWSKI, Małgorzata SZYMICZEK – Ocena wpływu dodatku przemiału na palność pianek poliuretanowych
PDF Aleksandra WĘGLOWSKA, Adam PIETRAS – Wpływ podgrzewania wstępnego na jakość złączy zgrzewanych wibracyjnie wykonanych z poliamidu PA66 wzmacnianego włóknem szklanym
PDF Łukasz WIERZBICKI – Wpływ stopu Lipowitz’a na oporność elektryczną żywicy epoksydowej
PDF Mariola WOJCIECHOWSKA, Dariusz KWIATKOWSKI – Wpływ napełniacza włóknistego na właściwości termomechaniczne wyprasek wtryskowych z kompozytu poliacetalu
PDF Mariola WOJCIECHOWSKA, Dariusz KWIATKOWSKI, Marcin HYRCHEL – Wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość zmęczeniową i strukturę kompozytu POM z włóknem szklanym
PDF Gabriel WRÓBEL, Krzysztof BORTEL, Błażej CHMIELNICKI – Wybrane właściwości mieszanin recyklatów PE-HD/PLA/oksodegradowalny PE
PDF Gabriel WRÓBEL, Małgorzata SZYMICZEK, Maciej ROJEK – Identyfikacja diagnostyczno-symulacyjnego modelu rurowych powłok poliestrowo-szklanych, poddanych procesowi starzenia i zmęczenia
PDF Katarzyna MAZIK, Przemysław POSTAWA, Mariola WOJCIECHOWSKA – Badanie wpływu wybranych substancji chemicznych na odporność tworzyw polimerowych – część II
PDF Kamil ŻELAZEK – Metody wytwarzania zbiorników paliwowych z tworzyw polimerowych